Sửa rèm gỗ kéo kẹt đứt dây

Sửa chữa rèm gỗ kẹt dây kéo hoặc rèm gỗ bị đứt dây kéo với giá 150.000đ/bộ là anh chị sử dụng kéo dây rèm gỗ trở lại bình thường Rèm gỗ được đánh giá là loại rèm có giá cao hơn hẳn các loại rèm khác như, rèm vải, rèm roman, rèm cầu vồng, […]